เทศบาลตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 
 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภาฯ  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  โครงสร้างเทศบาลตำบลผักแว่น
 
นายสุพจน์ ศิริแว่น
นายกเทศมนตรีตำบลผักแว่น
0897111807
นายดำเนิน โสมาเกตุ
รองนายกเทศมนตรีตำบลผักแว่น
0898888544
นายปลั่ง เวียงเกตุ
รองนายกเทศมนตรีตำบลผักแว่น
0833344161
นายสมพงษ์ คำพมัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลผักแว่น
0633414128
นายประวัติ มณีจักร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลผักแว่น
0834914518
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
LPA
eService
ITA
ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์
https://covid19.moph.go.th/
เข้าระบบ
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส