เทศบาลตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 
 
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุพจน์  ศิริแว่น  นายกเทศมนตรีตำบลผักแว่น พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาญตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น(Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลผักแว่น

 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
LPA
eService
ITA
ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์
https://covid19.moph.go.th/
เข้าระบบ
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส