เทศบาลตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลผักแว่น

     

กิจกรรมถอดบทเรียน-ตรวจวัดความเติบโตของต้นไม้ ณ วัดป่าตถตาราม

     

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

     

งานวางท่อระบายน้ำ

      

โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง

      

โครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา

      20 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 น. 

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดร้อยเอ็ด  ณ วัดป่าตถตาราม  จัดโดย เทศบาลตำบลผักแว่น ร่วมกับ บริษัทร้อยเอ็ดพลาซ่าจำกัด สภาพลเมืองร้อยเอ็ด และชมรมอาสาปลูกป่าในใจตามศาสตร์พระราชา  ทั้งนี้มีภาคประชาชนและ ส่วนราชการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน 

 


12 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
LPA
eService
ITA
ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์
https://covid19.moph.go.th/
เข้าระบบ
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส