เทศบาลตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ปีงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

      

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

      

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)

      

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

      

จัดซื้อ เดือน เม.ย. 62

      

จัดจ้างในรอบเดือน เม.ย..2562

      

จัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.2562

      

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.2562

      

จัดซื้อ เดือน ก.พ.62

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
LPA
eService
ITA
ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์
https://covid19.moph.go.th/
เข้าระบบ
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส