เทศบาลตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 
 
พระพุทธรัตนมุนีศรีสว่าง (หลวงพ่อทันใจ)

      

ลานกีฬาเทศบาลตำบลผักแว่น

      

พระศรีสากยทสพลญาณมหามุนี ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2527

      

ใบเสมา วัดศรีเทพประดิษฐาราม (วัดเก่าคางฮุง หมู่ที่ 1)

      

กุดเชียงสา บ้านคางฮุง หมู่ที่ 1 ตำบลผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
LPA
eService
ITA
ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์
https://covid19.moph.go.th/
เข้าระบบ
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส