เทศบาลตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านผักแว่น หมู่ที่ 8,12 ระยะทาง 1,503.00 เมตร พร้อมติดตั้งชุดไฟส่องสว่าง LED แบบรอกสลิงหมุนยก จำนวน 3 ต้น จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     

ประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ

     

ประกาศผลการลดพลังงานของเทศบาลตำบลผักแว่น

     

ประกาศเทศบาลตำบลผักแว่น เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

     

ขอความร่วมมือประชาชนตำบลผักแว่น งด! เผาขยะ พื้นที่การเกษตร

     

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

      

บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดร้อยเอ็ด-2559-2562

      

12 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
LPA
eService
ITA
ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์
https://covid19.moph.go.th/
เข้าระบบ
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส