เทศบาลตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านผักแว่น หมู่ที่ 8,12 บ้านผักแว่น ระยะทาง 1,503.00 เมตร พร้อมติดตั้งชุดไฟส่องสว่าง LED แบบรอกสลิงหมุนยก จำนวน 3 ต้น จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมสร้างผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านผักแว่น หมู่ที่ 8,12 บ้านผักแว่น ระยะทาง 1,503 เมตร พร้อมติดตั้งชุดไฟส่องสว่าง LED แบบรอกสลิงหมุนยก จำนวน 3 ต้น แบ่งเป็น 2 ช่วง

     

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านผักแว่น หมู่ที่ 8,12 บ้านผักแว่น ระยะทาง 1,503.00 เมตร พร้อมติดตัังชุดไฟส่องสว่าง LED แบบรอกสลิงหมุนยก จำนวน 3 ต้น แบ่งเป็น 2 ช่วง

     

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลผักแว่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      

ประกาศเทศบาลตำบลผักแว่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
LPA
eService
ITA
ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์
https://covid19.moph.go.th/
เข้าระบบ
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส