เทศบาลตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 
 
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการเสริมสร้างผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านผักแว่น หมู่ที่ 8,12 ระยะทาง 1,503.00 เมตร พร้อมติดตั้งชุดไฟส่องสว่าง LED แบบรอกสลิงหมุนยก จำนวน 3 ต้น แบ่งเป็น 2 ช่วง

     

ประกาศราคากลางโครงการเสริมสร้างผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลผักแว่น

      

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคางฮุง หมู่ที่ 13

      

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาด หมู่ที่ 5

      

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอนามัย หมู่ที่ 2

      

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคางฮุง หมู่ที่ 1

      

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกบ้านผักแว่น หมู่ที่ 8

      

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศึกษา หมู่ที่ 10

      

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านไข่นุ่น หมู่ที่ 3

      

12 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
LPA
eService
ITA
ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์
https://covid19.moph.go.th/
เข้าระบบ
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส