เทศบาลตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลผักแว่น

     

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564

      

รายงานผลการพิจารณาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศึกษา หมู่ที่ 10

      

รายงานผลการพิจารณาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านไข่นุ่น

      

รายงานผลการพิจารณาโครงการปรับปรุงผิวจราจรจรลงหินคุก บ้านผักแว่น หมู่ที่ 8

      

ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเครือวัลย์ หมู่ที่ 7

      

รายงานผลการพิจารณาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านบาก หมู่ที่ 6

      

รายงานผลการพิจารณาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9

      

รายงานผลการพิจารณาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านผักแว่น หมู่ที่ 8,12

      

12 3
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
LPA
eService
ITA
ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์
https://covid19.moph.go.th/
เข้าระบบ
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส