เทศบาลตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 
 
  • เทศบาลตำบลผักแว่น ร่วมกับ รพ.สต. ผู้นำชุมชน ทำความสะอาดบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19
  • เทศบาลตำบลผักแว่น ร่วมกับ รพ.สต. ผู้นำชุมชน ทำความสะอาดบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19
  • เทศบาลตำบลผักแว่นมอบหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชนตำบลผักแว่น ทั้ง 13 หมุ่บ้าน
  • เทศบาลตำบลผักแว่นมอบหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชนตำบลผักแว่น ทั้ง 13 หมุ่บ้าน
  • ประชุมสภาเทศบาลตำบลผักแว่นครั้งแรก 7 มิถุนายน 2564
  • ประชุมสภาเทศบาลตำบลผักแว่นครั้งแรก 7 มิถุนายน 2564
  • ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน และรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% ป้องกันแพร่ระบาดเบื้องต้นโควิด 2019
  • ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน และรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% ป้องกันแพร่ระบาดเบื้องต้นโควิด 2019
  • นายสุพจน์  ศิริแว่น นายกเทศมนตรีตำบลผักแว่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทีมงานกองช่าง นำรถแม็คโครขุดร่องระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรชาวตำบลผักแว่น และปรับพื้นที่ภายในโรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย
  • นายสุพจน์  ศิริแว่น นายกเทศมนตรีตำบลผักแว่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทีมงานกองช่าง นำรถแม็คโครขุดร่องระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรชาวตำบลผักแว่น และปรับพื้นที่ภายในโรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านผักแว่น หมู่ที่ 8,12 ระยะทาง 1,503.00 เมตร พร้อมติดตั้งชุดไฟส่องสว่าง LED แบบรอกสลิงหมุนยก จำนวน 3 ต้น จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิว Asphaltic ... new

อ่านต่อ... 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีง... new

อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังช... new

อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ
ประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลผักแว่น
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลผั ...

อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมถอดบทเรียน-ตรวจวัดความเติบโตของต้นไม้ ณ วัดป่าตถตาราม
กิจกรรมถอดบทเรียน-ตรวจวัดความเติบโตของต้นไม้ ณ วัด ...

อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ...

อ่านต่อ... 
 
งานวางท่อระบายน้ำ
งานวางท่อระบายน้ำ ...
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
พระพุทธรัตนมุนีศรีสว่าง (หลวงพ่อทันใจ)
พระพุทธรัตนมุนีศรีสว่าง (หลวงพ่อทันใจ) new
 
อ่านต่อ... 
 
ลานกีฬาเทศบาลตำบลผักแว่น
ลานกีฬาเทศบาลตำบลผักแว่น new
 
อ่านต่อ... 
 
พระศรีสากยทสพลญาณมหามุนี ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2527
พระศรีสากยทสพลญาณมหามุนี ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2527 new
 
อ่านต่อ... 
 
ใบเสมา วัดศรีเทพประดิษฐาราม (วัดเก่าคางฮุง หมู่ที่ 1)
ใบเสมา วัดศรีเทพประดิษฐาราม (วัดเก่าคางฮุง หมู่ที่... new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
LPA
eService
ITA
ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์
https://covid19.moph.go.th/
เข้าระบบ
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส